Want to cuddle with Kirsten Jense?

Request a Session

By submitting a request, you acknowledge and agree to our Code of Conduct and Terms of Use.

Kirsten Jense

Certified Cuddlist
In-Calls

Session Rate: €65/hour

Rotterdam, Zuid Holland, The Netherlands

About Kirsten Jense

What is the most important  character trait of Kirsten? It is her sincere passion for searching for- and making a real meaningful connection with – other human beings. She has a big heart and a practical sense of perspective. With that, and a lot of humor and tenderness, she can disarm you in a natural way, so you will feel the safety and the space you need to let go and be yourself during a cuddle session. Kirsten is very dedicated to her own personal growth and selfcare, which she effortlessly shares with others and thus helps them grow in their own strength and self love. Cuddling is very natural for Kirsten, since childhood on. Her warmth, sincere attention and cordiality make people feel safe, loved and seen with and by her.
Connection is what makes us humans feel human.

Dutch translation: Wat is het belangrijkste karaktereigenschap van Kirsten? Dat is haar oprechte passie voor het zoeken naar- en het maken van een echt zinvolle verbinding met- anderen. Ze heeft een groot hart en een praktisch gevoel voor perspectief. Daarmee, en met veel humor en tederheid, kan ze je op een natuurlijke manier ontwapenen, zodat je de veiligheid en de ruimte voelt die je nodig hebt om los te laten en jezelf te zijn tijdens een knuffelsessie. Kirsten is zeer toegewijd aan haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling, die ze moeiteloos met anderen deelt en hen zo helpt te groeien in hun eigen kracht en eigenliefde. Knuffelen is heel natuurlijk voor Kirsten, al sinds haar kindertijd. Haar warmte, oprechte aandacht en hartelijkheid zorgen ervoor dat mensen zich veilig met- en geliefd en gezien voelen door haar. Verbinding is wat ons mensen menselijk maakt.

Session information from Kirsten Jense

A cuddle session takes place within the specially created space at Tender Touch, home practice of Kirsten. This space is furnished with a comfortable sofa-bed, soft light and tranquil colors. When you have signed up for a session, there will first be a small free introduction /intake by phone, in order to inventory what you need. And then the session can be scheduled. The session starts with a warm welcome and a personal introduction where there will be an explanation about the communication during the session. After a short exercise and meditation, the session will start with what you feel comfortable with at that moment. From there we will investigate together what your needs and wants are throughout the session.

Tender Touch
This is the basis of every session. Learning to ask for touch in a way that is pleasant and safe for you. Learn to experience relaxed and platonic touch without expecting anything. Learn to limit when you need it and enjoy the relaxation, peace and healing that a session can give you.

Tender Talk
The relaxed setting during a session often invites you to talk about the events of your day or about topics you would like to talk to someone about in a safe environment. Because of my training and work experience in healthcare, I am good at listening and where desired the conversation can take a more coaching-like approach. Rest assured that you are in a safe setting during a session without judgment and where your privacy is respected at all times. See the Cuddlist Code of Conduct for details.

When visiting the Netherlands, please feel free to request a session with me.

Dutch translation: Een knuffelsessie vindt plaats in de speciaal gecreëerde coachingsruimte in de thuispraktijk van Kirsten, TenderTouch Connection Coaching Rotterdam. Deze ruimte is ingericht met een comfortabele slaapbank, zacht licht en rustige kleuren. Wanneer u zich hebt aangemeld voor een sessie, zal er eerst een kleine gratis en vrijblijvende introductie / intake per telefoon zijn, om te inventariseren wat u nodig heeft. En dan kan de sessie worden gepland. De sessie begint met een warm welkom en een persoonlijke introductie waarbij er een uitleg is over de communicatie tijdens de sessie. Na een korte oefening en meditatie begint de sessie met datgene waar je je op dat moment prettig bij voelt. Van daaruit zullen we samen onderzoeken wat je wensen en behoeften tijdens de sessie zijn.

Tender Touch: Dit is de basis van elke sessie. Leren om om aanraking te vragen op een manier die prettig en veilig voelt voor jou. Leren ontspannende en platonische aanraking te ervaren zonder iets te verwachten. Leer grenzen aan te geven wanneer je het nodig hebt en te genieten van de ontspanning, vrede en genezing die een sessie je kan bieden.

Tender Talk: De ontspannen setting tijdens een sessie nodigt je vaak uit om te praten over de gebeurtenissen van je dag, of over onderwerpen waar je met iemand over wilt praten in een veilige omgeving. Door mijn opleiding en werkervaring in de gezondheidszorg ben ik goed in luisteren en waar gewenst kan het gesprek een meer coachende benadering aannemen. Je kunt er zeker van zijn dat je je tijdens een sessie in een veilige omgeving bevindt waar zonder oordeel alles gedeeld kan worden.  Jouw privacy wordt ten allen tijde gerespecteerd. Zie de Cuddlist-gedragscode voor meer informatie.

Skills & Specialties

Ayurvedic massage therapist Counselor & personal life coach social work mindfulness & meditation advanced yoga experience

Availability

Request a session for availability.